Telverde

0800.420.800

Telefon

021.303.54.36

  • Electric Planners - furnizor energie electrica
  • Electric Planners - furnizor energie electrica

DOCUMENTE

Ordonanta de Urgenta 31/29.03.2024

[ OUG 31/29.03.2024 ]

Ordinul-ANRE-nr.5.2023-Regulamentul-de-furnizare-a-energiei-electrice-la-clienţii-finali-și-modificarea-unor-ordine-ANRE-actualizat-07.02.2023

[ Ordinul-ANRE-nr.5.2023 actualizat-07.02.2023 ]

Legea nr. 357 din 13 decembrie 2022 privind aprobarea OUG nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

[ Legea 357 ]

[ NOTIFICARE - Legea 357/2022 privind modificarea cadrului legal aplicabil pentru consumatorii CASNICI ]

[ NOTIFICARE Legea 357/2022 privind modificarea cadrului legal aplicabil pentru consumatorii NON - CASNICI ]

ORDONANTA DE URGENTA nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei

[ OUG 119/2022 ]

[ NOTIFICARE OUG 119/2022 privind modificarea cadrului legal aplicabil pentru consumatorii CASNICI ]

[ NOTIFICARE OUG 119/2022 privind modificarea cadrului legal aplicabil pentru consumatorii NON CASNICI ]

[ Declaratie pe proprie raspundere ]

[ Solicitare ]

ORDONANTA DE URGENTA nr. 27 din 18 martie 2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei

[ OUG 27/2022 ]

[ Informare consumatori OUG 27/2022 ]

Documente pentru compensarea facturilor de energie si gaze conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 118/2021, aprobata prin Legea nr. 259/2021

[ Cerere/Declaratie pe proprie raspundere ]

[ Declarație pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis ]

[ Legea nr. 259/2021 29.10.2021 ]

[ OUG nr. 118/2021 ]

Raport privind activitatea de informare a clientilor finali de EE pe anul 2021

[ descarca ]

Raport privind activitatea de informare a clientilor finali de GN pe anul 2021

[ descarca ]

Rapoarte solutionare plangeri privind furnizarea de gaze naturale 2022

[ descarca ]

Rapoarte solutionare plangeri privind furnizarea de gaze naturale 2021

[ descarca ]

Drepturile clientilor finali

[ descarca ]


In conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali – Ordinul ANRE nr.64 / 14.07.2014, va punem la dispozitie documente, acte normative care reglementează domeniul energiei electrice:

Modalitati de masurare, facturare si plata conform ordinului anre 96/2015 EE

[ descarca ]

Modalitati de masurare, facturare si plata conform ordinului anre 96/2015 GN

[ descarca ]

Procedura facturare CV EE

[ descarca ]

Ordinul ANRE nr. 27/2017

Ordin pentru abrogarea art. 1 si art. 2 lit. b) din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat

[ descarca ]

Draft contract furnizare non casnici

[ descarca ]

Procedura interna solutionare plangeri

[ descarca ]

Ordinul 177/2015

Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate

[ descarca ]

Clauze ale contractului de furnizare energie electrica si gaze naturale

[ descarca ]

Conditii generale de contractare

[ descarca ]

Procedura schimbare furnizor de energie electrică si gaze naturale

[ descarca ]

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare/mediere a neînţelegerilor precontractuale

[ descarca ]

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor contractuale

[ descarca ]

Alte Reglementari Comerciale Gaze Naturale

[ descarca ]

Legislatie Primara Energie Electrica

[ descarca ]

Informatii de interes

[ descarca ]

Legea 123 -2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

[ descarca ]

Legea 121 privind eficienta energetica

[ descarca ]

ORDIN nr. 56/03.06.2008 privind facturarea cantităţilor de gaze naturale

[ descarca ]

Eticheta energie electrica 2022

[ descarca ]

Eticheta energie electrica 2021

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru trimestrul 2 din 2022

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru trimestrul 4 din 2021

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru trimestrul 3 din 2021

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru trimestrul 2 din 2021

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru 2020

[ descarca ]

Eticheta energie electrica 2020

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru trimestrul 2 din 2020

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru trimestrul 1 din 2020

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru 2019

[ descarca ]

Eticheta energie electrica 2019

[ descarca ]

Eticheta energie electrica 2018

[ descarca ]

Eticheta energie electrica 2017

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru anul 2016

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta semestrul II 2016

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta semestrul I 2016

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta semestrul II 2015

[ descarca ]

Eticheta energie electrica 2015

[ descarca ]

Ordinul ANRE nr. 3/2016

Ordin privind aprobarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat

[ descarca ]

Ordinul ANRE nr. 96/2015

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale.

[ descarca ]

Activitatea de informare a clienţilor finali trebuie să aibă ca obiect următoarele domenii principale conform Art.6 Ord 96-2015

Drepturi și obligații clienți finali energie electrica

Drepturi și obligații clienți finali gaze naturale

Prețuri și tipuri de tarife energie electrica

Prețuri și tipuri de tarife gaze naturale

Măsurare, facturare, conținutul facturii și modalități de plată energie electrica

Electric Planners factura explicata energie electrica

Măsurare, facturare, conținutul facturii și modalități de plată gaze naturale

Electric Planners factura explicata gaze naturale

Principalele clauze ale contractului de furnizare

Contract furnizare Energie Electrica EE Casnici

Contract furnizare Energie Electrica EE NonCasnici

Contract vanzare Gaze Naturale GN Casnici

Contract vanzare Gaze Naturale GN Non Casnici


Principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului

Contract furnizare Energie Electrica EE Casnici

Contract furnizare Energie Electrica EE NonCasnici

Contract vanzare Gaze Naturale GN Casnici

Contract vanzare Gaze Naturale GN Non Casnici


Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

Procedura interna solutionare plangeri energie electrica si gaze naturale

Formular de inregistrare a plangerii si anexe energie electrica si gaze naturale

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului

Etape schimbare furnizor Energie Electrică și Gaze Naturale

Procedura privind schimbarea furnizorului Ordin ANRE nr.234-2019

Model Notificare Denuntare Unilaterala Contract furnizare Energie Electrica si Gaze Naturale

Model Notificare Schimbare Furnizor Energie Electrica si Gaze Naturale

Etape schimbare furnizor Energie Electrica și Gaze Naturale


Procedura soluționare neînțelegeri precontractuale Energie Electrică și Gaze Naturale

Procedura soluționare dispute contractuale Energie Electrică și Gaze Naturale

Informații privind eficiența energetică Energie Electrică și Gaze Naturale

Ordinul ANRE nr. 16/2015

Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plangerilor clienţilor finali.

[ descarca ]

Ordin 105 din 2014 - Procedura de schimbare a furnizorului

Ordin pentru aprobarea Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrica

[ descarca ]

Ordinul ANRE nr. 11/2014

Ordin – pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Sursa: www.anre.ro

Ordinul ANRE nr. 64/2014

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali.

[ descarca ]

Ordinul ANRE nr. 5/2013

Ordin privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice.

Sursa: www.anre.ro

Legea nr. 123/2012

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 485/16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

[ descarca ]

Directiva 2009/72/CE

Directiva europeana privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE.

[ descarca ]

Codul comercial al pietei de energie electrica

Codul comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/22.10.2004 publicat în Monitorul Oficial nr. 989/27.10.2004.

[ descarca ]